PRESENTACIÓ

Aquesta Jornada vol reflectir els elements imprescindibles per poder afrontar els canvis socials, culturals i econòmics que envolten la feina de llevadores.
La motivació ens permet aportar energia intel·lectual i humana per portar a terme la tasca diària implicant-nos amb el nostre compromís per debatre, reflexionar, millorar i innovar en la salut sexual i reproductiva de les dones, garantint una atenció de qualitat, i capaces d’afrontar problemes com la manca de llevadores, la pressió assistencial, i al mateix temps els nous reptes assistencials.

Actualment, s’està en un moment de gran canvi en la manera en què les dones volen ser ateses. Aquestes reclamen una major participació en la presa de decisions pel que fa a la seva salut, al seu embaràs, al part i a la cura del seu fill/a, reivindiquen autonomia i una atenció més humanitzada.

En aquest sentit, el model d’atenció que es voldria en un futur està obert a la reflexió i al debat, on el col·lectiu de llevadores té un pes específic elevat per tal de poder fer realitat aquesta nova visió de l’actuació professional.

La recerca és un altre dels temes que pensem que s’ha d’impulsar d’una forma més consistent i per aquest motiu aquesta Jornada vol aconseguir una major implicació de les llevadores i residents de llevadora en la recerca amb l’objectiu de contribuir de manera decisiva en les polítiques de salut de les dones. Us animem a la vostra participació amb comunicacions i pòsters per tal d’enriquir el contingut d’aquesta Jornada.

També volem posar en comú algunes de les bones pràctiques que es fan dins de les àrees materno-infantils d’hospitals i de l’atenció primària com un element de dinamització i millora de la qualitat assistencial i al mateix temps discutir qüestions controvertides buscant en el dubte una manera d’aprendre: pensar és dubtar.

Per debatre tots aquests temes, comptarem amb ponents de reconeguda experiència que ens ajudaran a reflexionar i aportar diferents punts de vista respecte al nostre fet assistencial.

Esperem que aquesta Jornada sigui un veritable espai que contribueixi a la motivació i al compromís i que les llevadores puguin gaudir de debats enriquidors.

Gemma Falguera Puig
Presidenta ACL