+

Aquesta Jornada vol reflectir els elements imprescindibles per poder afrontar els canvis socials, culturals i econòmics que envolten la feina de llevadores.
La motivació ens permet aportar energia intel·lectual i humana per portar a terme la tasca diària implicant-nos amb el nostre compromís per debatre, reflexionar, millorar i innovar en la salut sexual i reproductiva de les dones, garantint una atenció de qualitat, i capaces d’afrontar problemes com la manca de llevadores, la pressió assistencial, i al mateix temps els nous reptes assistencials.
Actualment, s’està en un moment de gran canvi en la manera en què les dones volen ser ateses. Aquestes reclamen una major participació

+